Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Dobra vola

Ako úplne prvý komentár k súboru v tomto podadresári si dovoľujem zacitovať z mailu veľmi slušného kamaráta Bruna (inak vnuka kamenára, ktorý urobil zobrazený kríž): "Keď na Dobrej vôli žili potomkovia Talianov, tak okolie kríža bolo vždy vykosené, vedľa stála zvonica, na ktorej Pepina (Jozefína – Slovenka vydatá za Taliana), každý deň 3x zvonila, na malom oltáriku boli vždy čerstvé kvietky. No proste idylka talianskeho vidieka na Spiši. Na priedomí domov sedeli ženy, keď sa večer chlapi vrátili z kameňolomu, najprv sa umyli, prezliekli do čistého, s rodinou dali večeru, a potom prišli k nám do karčmi, kde so starým otcom podebadili o robote na druhý deň, dali pivko, borovičku z Levočského liehovaru, pofajčili cigaretku, dve, niektorí fajku ako môj starý otec. V nedeľu prišiel do karčmi po obede Gurician, Talian z Goricie, ktorí za celý bohov týždeň nepovedal ani slovo. Ale v nedeľu si dal niečo tvrdé, pivo a začal spievať. Okná karčmi boli otvorené a ľudia keď už sa nevošli do krčmy postávali vonku a počúvali Taliana čo spieva. A na to všetko dozeral ten kamenný kríž, čo si odfotil". Myslím, že k týmto riadkom sa nedá už nič dodať. Kríž stojí na odbočke na Žehru v osade Spišské Vlachy časť Dobrá vôľa v smere na Spišské Vlachy. Nevykosený. Bez čerstvých kvetov. A aj atmosféra talianskeho vidieka sa definitívne vytratila...
 
 
 
 

 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com