Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Mesa de Leon I, QRO

Dedina nad priehradným múrom Presa Hidroelectrica de Zimapan v štáte Querétaro. Boli sme s Jorgem jednými z posledných kaktusárov, ktorí prešli starou cestou zo Zimapan do Cadereyta. 7.11.1991 sme si večer pripomenuli 74. výročie VOSR (Veľká októbrová socialistá revolúcia, ktorá bola v novembri) a začiatok mesiaca Československo - sovietskeho priateľstva.
V tom čase sa veľmi nevedelo kde rastie Thelocactus hastifer. Do obehu sa dostal prostredníctvom Firmy Schmoll, podobne ako takmer všetky rastliny zo širokého okolia Cadereyta. Nechcel so veriť vlastným očiam, keď som ho večer v zapadajúcom slnku zbadal.

Minimálna teplota bola v noci 7.2°C. Ráno cel nadržaní vybiehame na kopec a máme žatvu. Thelocactus hastifer(0320), Stenocactus crispatus (0321), Echinocactus platyacanthus (0322), Mammillaria elongata, Neolloydia conoidea, Coryphantha clava, Ferocactus latispinus, Stenocereus marginatus, Thelocactus leucacanthus, Coryphantha sp., Opuntia imbricata, Ferocactus histrix, Echinocereus cinerascens, Myrtillocactus geometrizans a Mammillaria compresa.
Presúvam sa na neďaleký kopec a vo výške 1934 m n. m. nachádzam Thelocactus leucacanthus (0323), Turbinicarpus pseudomacrochele fa. albiflorus (0424), Mammillaria compresa (0425), Mammillaria uberiformis (0426), Opuntia imbricata, Echinocereus cinerascens, Mammillaria elongata, Echinocactus platyacanthus, Thelocactus hastifer, Ferocactus histrix, Neolloydia conoidea, Mammillaria elegans, Agave sp., Myrtillocactus geometrizans a Echinocereus cinerascens.
V blízkej rovine zostávame stáť na buldozérom rozbitej poľnej ceste a nachádzame Thelocactus leucacanthus (0324), Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens (0325), Mammillaria elongata (0327), Agave sp. (0328), Coryphantha radians (0329), Neolloydia conoidea, Echinocactus platyacanthus, Ferocactus latispinus, Opuntia microdasys, Dasylirion sp., Echinocereus pentalophus, Opuntia platyacantha a Mammillaria infiernillensis.
Zastavujeme ešte raz strombáčovitom teréne. Úplne samozrejme nachádzame aj pár Strombocactus disciformis.
V okolí prebehnem aj okraje kaňonov a ich dostupné steny. Sú to nádehrné výlety a pozorujem Tillandsia mauriana (1098) na skalných stenách vo výške iba 1500 m n. m., Tillandsia sp. (1099) strieborná, Mammillaria compresa, Mammillaria elongata, Crassula sp., Myrtillocactus geometrizans, Mammillaria obconela, Calibanus hookeri, Bursera fagaroides, Ferocactus histrix, Echinocereus pentalophus, Echinocereus cinerascens, Stenocactus sp., Thelocactus leucacanthus, Crassula sp., Tillandsia albida v kvete, Astrophytum ornatum - až do 2 m výšky, Mammillaria infiernillensis, Selaguinela sp., Mammillaria geminispina s krátkymi tŕňmi, Mammillaria centricirrha aff. a Mammillaria uberiformis.
 
 
 
 

Mammillaria elongata (0327).

Thelocactus hastifer (0320).

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens (0325).

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens (0325).

Echinocereus cinerascens.

Mammillaria infiernillensis.


Tillandsia mauriana (1098).

Thelocactus leucacanthus (0323).Thelocactus hastifer (0320).

Ferocactus histrix.

Thelocactus hastifer (0320).

Thelocactus hastifer (0320) a Echinocactus platyacanthus (0322).


Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens (0325).

Mammillaria compresa (0425).

Stenocactus crispatus (0321).

Echinocereus cinerascens.

Tillandsia mauriana (1098).

Kaňony pri Mesa de Leon.

Turbinicarpus pseudomacrochele fa. albiflorus (0424).

Strombocactus disciformis.

Thelocactus leucacanthus (0323).

Stenocactus crispatus (0321).

Astrophytum ornatum na hrane kaňona.

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens (0325).

Echinocereus cinerascens.


Thelocactus hastifer (0320).

Echinocereus cinerascens.

Strombocactus disciformis.

Turbinicarpus pseudomacrochele fa. albiflorus (0424).

Mammillaria obconella.

Nálezisko Strombocactus disciformis.

 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com