Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Petrolina 02, Pernambuco

Pár kilometrov od prvého náleziska sa nachádza druhé. Ešte menšie. Opäť jednoduché skalné platne. Nadmorská výška 419 m. Okrem Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836 pozorujem dva druhy Cipocereus sp., Cereus jamacaru a Melocactus sp.. Nepochopiteľné je, že takýchto skalných ostrovčekov je v okolí x. Ale diskáče na nich nerastú.
 
 
 
 

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Nálezisko Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Opuntia sp..

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.

Discocactus zehntneri ssp. zehntneri MH 836.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com