Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Gilbues 01, Piaui

Krajina južne od Gilbues v štáte Piauí je už zaujímavá. Úplná špička to bude okolo Santa Filomena, ale po dlhých rovinách sa je na čo dívať. Okolie Gilbues je známe rastlinami Discocactus piauensis, či catingicola. Ich terén sa rýchlo stráca a rastlín je stále menej. Prvé nálezisko je také "typické" catingicolové". Serrado s bielym pieskom. Pomerne veľa rastlín. V nadmorskej výške 494 m som peknú populáciu Discocactus catingicola (piauensis aff.).
 
 
 
 

Lúčny koník, či kobylka.

Nálezisko.

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Nálezisko.

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Terén pred Gilbues je vkusný.

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Terén pred Gilbues je vkusný.

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Discocactus catingicola (piauensis aff.).

Terén pred Gilbues je vkusný.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com